Font Tiếng Việt iCiel Alina là phông chữ Việt Hóa đẹp được sử dụng rộng dãi trong thiết kế, đánh văn bản dành cho words và excel tại Việt Nam.

Font chữ iCiel Alina chỉ là một trong những fonts chữ tiếng Việt đẹp trong bộ sưu tập phông chữ Việt hóa miễn phí tại Việt Nam. Hãy thử tải font chữ này và thiết kế trên Photoshop hoặc Power Point về máy tính để trải nghiệm sự khác biệt so với những font online Tiếng Việt khác. Ngoài ra kiểu chữ Tiếng Việt của iCiel Alina còn tương thích với app Canva để giúp tốc độ thiết kế của bạn cải thiện một cách đáng kể.

Camlo5-Fonts - Phong Tieng Viet
Camlo5-Fonts - Phông Tiếng Việt Đẹp
Font tiet Viet, Font Viet hoa
Font tiet Viet, Font Viet hoa
Font tiet Viet, Font Viet hoa

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.